Mistral GYO

Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ya da Borsa İstanbul'un herhangi bir takdir yetkisi veya onayı yoktur. Yatırımcıların, yatırım kararlarını payların halka arzına ilişkin izahnamenin incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir. Mistral GYO A.Ş. ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu 05.01.2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/2614-mistral-gayrimenkul-yatirim-ortakligi-a-s) ilan edilmiştir.